Planowana trasa S16 przez Dolinę Biebrzy i Mazury

(mapa opracowana w oparciu o dostępne materiały GDDKiA w celu oceny wpływu na środowisko przyrodnicze)

Dane punktu