Migracje ptaków siewkowych (na przykładzie kulika wielkiego)

Zasięgi występowania kulika wielkiego w Europie oraz miejsca polowań na ptaki siewkowe we Francji

Dane punktu