Analiza wyników:


Niewątpliwie niewielka liczba obszarów objęta opieką opiekunów nie sprzyja daleko idącym wnioskom. Co więcej, Wesoła w 1990 r. była poza granicami Warszawy, nie została zatem objęta ówczesnym monitoringiem. Co możemy jednak zauważyć porównując mapy?


  • Ursynów. Najlepiej zbadana w czasie Wróbliczenia dzielnica. Średnie zagęszczenie na Ursynowie wyniosło w zależności od jego części 100, 80 i 20 par / km2. Część obszarów to prawdziwe bastiony wróbla, ale są też miejsca bez jakichkolwiek osobników. W 1990 r. zagęszczenie wyniosło przeciętnie 20-100 par / km2, zatem patrząc na całą dzielnicę nie mamy tutaj widocznych zmian.
  • Śródmieście, Żoliborz. Duży, kilkukrotny spadek liczebności wróbli.
  • Targówek. Spadek liczby wróbli co najmniej o połowę.
  • Praga północ. Brak zmian.
  • Bródno. Brak zmian.

Ogólne wskazówki korzystania z mapy:


Prawa część mapy pokazuje zagęszczenie par wróbli na podstawie Atlasu Warszawy, dane pochodzą z badań ok. 1990 r. Lewa część mapy oparta jest o wyniki Wróbliczenia. Pionowa linia dzieląca te dwie mapy może być przesuwana, umożliwiając w ten sposób wygodną analizę zmian.


* Po pewnym zbliżeniu na mapie pojawiają się punkty przedstawiające poszczególne obserwacje. Intensywność koloru tych symboli koresponduje z liczbą wróbli - zgodnie z legendą po prawej stronie mapy.


Każdy z obszarów (zarówno po lewej, jak i prawej stronie mapy) może zostać zaznaczony. Po lewej stronie ekranu pojawia się wówczas okno ze szczegółowymi danymi (zawiera ono dla porównania również informacje o liczbie mazurków).


Organizatorzy:


Psubraty


OTOP


Wróbliczenie - porównanie liczby par wróbli / km2 w latach 1990-2019

akcja organizowana przez Fundację Psubraty i OTOP

Dane punktu