Ptaki Polskie

grunty własne, które zostały wyłączone z polowań

Dane punktu